POLÍTICA DE PRIVACITAT
A través del present document, “Link Produccions, SL” (en endavant “Link Produccions”), informa els usuaris de les Web www.linkproduccions.com i www.itacacultura.cat, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15 / 1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a “Link Produccions” les dades personals que els són sol·licitades en els diferents formularis. La informació exhibida guarda relació amb l’organització d’esdeveniments festius i els diferents serveis que es presten com els cursos formatius, informació i comunicacions sobre el festival ITACA, venda d’entrades, voluntariat i altres serveis relacionats.
Per tant, s’informa als usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual el titular i responsable és “Link Produccions” (CIF: B-17.902.594) , amb domicili social en C / Padró 4, 17120 la Pera de Girona, portant a terme un tractament mixta amb la finalitat de mantenir la relació que les parts decideixin establir (negocial), així com per rebre informació publicitària sobre tots els nostres serveis i productes .
Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en els diferents formularis de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, “Link Produccions” podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat.
De la mateixa manera, de conformitat amb el que s’estableix en l’elenc normatiu de protecció de dades, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a “Link Produccions”, C / Padró abril , 17120 la Pera de Girona, en la que acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no compleixi els requisits anteriorment citats i no s’acrediti cap interès legítim a aquest efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.
No es podran atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb “Link Produccions”. No obstant això, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària, circulars d’interès relacionades amb l’objecte social de l’empresa.
“Link Produccions” ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. S’han adoptat les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.
En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic i de les modificacions en ella introduïdes per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula implica, a més, el seu consentiment per rebre comunicacions publicitàries, relatives únicament als esdeveniments que organitza l’empresa en cada moment i especialment ITACA i la Marxa Popular, realitzades a través de correu electrònic. En tot moment l’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades per aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient amb dirigir una comunicació escrita a “Link Produccions” (CIF: B-17.902.594), amb domicili social en C / Padró 4, 17120 la Pera de Girona, o per correu electrònic a l’adreça electrònica info@linkproduccions.com, indicant en l’assumpte del correu “DONAR DE BAIXA”.
La Web de “Link Produccions” conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès per als usuaris. “Link Produccions” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat. La informació en els diferents fòrums socials pretén ser corporativa i publicitària dels continguts oferts, i en el cas que algun usuari realitzi alguna sol·licitud d’aquests, implícitament assumeix els continguts de l’avís legal i la política de privacitat de Link.
Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: info@linkproduccions.com.
© 2015 – “Link Produccions, S.L.”
Tots els drets reservats
Itaca Cultura i Acció - 2016

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookiesi l'acceptació de nostra politica de cookies,faci clic a l'enllaç per a major informació.

ACEPTAR