Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Al Festival ÍTACA, produït per Link Produccions S.L., treballem per garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra Organització:

Responsable del tractament

L'interessat que faciliti al Festival ÍTACA i/o Link Produccions S.L., dades de caràcter personal a través d'aquesta plataforma en línia o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

Link Produccions, S.L., (des d'ara Link) amb CIF B-17.902.594 domicili social al carrer Padró, 4 La Pera 17120 Girona. Telèfon: 695 49 49 26 Correu electrònic: info@linkproduccions.com

Finalitats del tractament de dades

A Link el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagis facilitat:

1. Contacte amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer un seguiment posterior.

2. Gestionar, si s’escau, la seva contractació i dur a terme la prestació per l'usuari, la seva facturació i cobrament.

3. Gestionar i controlar la cartera dels nostres clients.

4. Gestionar, si escau, el procés de registre de l'USUARI al nostre web.

5. Totes les finalitats guarden relació amb el nostre objecte principal, que és l'organització d'esdeveniments i concerts musicals festius i la venda d'entrades si és el cas.

 

Durada del tractament de dades

• Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant el temps que marca la Llei vigent o mentre hi hagi un interès mutu.

• Les dades per a l'enviament de newsletter (en el cas d'estar subscrit) seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los.

 

Transferències Internacionals

• No es realitzen ni es preveu transmetre dades fora de la Unió Europea i en aquest cas, s'informaria i sol·licitaria el consentiment.

 

Legitimació per al tractament de dades

• La base legal per al tractament de les dades de les finalitats anteriors, és l'execució de la prestació del servei corresponent.

• La prestació del consentiment inequívoc.

• La satisfacció de l'interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació dels productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitat de màrqueting directa.

No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

• La base de l'enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s'ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d'aquest consentiment no afectarà en cap cas a l'execució dels serveis, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.

Comunicació de les teves dades

Les dades es comunicaran a les següents entitats:

• Als nostres col·laboradors necessaris per a l'execució del servei sol·licitat.

 

Els teus drets

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

• En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en el cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s'escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

• Davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no tinguis el satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que et assisteixen dirigint-te a aquests organismes.

 

Dades de tercers

Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot el que preveu l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en l'esmentat precepte.