Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L'empresa titular d'aquesta website és "Link Produccions, SL", amb domicili en C / Padró 4, 17120 La Pera de Girona, amb número de CIF: B-17.902.594, inscrita al Registre Mercantil de Girona al tom 2456, foli 113 , full GI-41208, inscripció 1a. Correu electrònic de contacte info@linkproduccions.com.

La informació continguda a i www.itacacultura.cat constitueix un servei d'informació dels diversos esdeveniments i serveis que ofereix "Link Produccions, SL" (en endavant "Link Produccions") empresa especialitzada en muntatge i organització d'esdeveniments lúdics de petita a gran escala, de la mateixa manera que en la formació de l'esmentat personal i on s'ofereix accés a continguts del sector de diversa naturalesa. (Festival ÍTACA i Marxa Popular).

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

L'accés a les web www.itacacultura.cat exigeix l'acceptació de les condicions d'ús que en cada moment es trobin vigents en aquestes web.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a www.itacacultura.cat estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de "Link Produccions", i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, "Link Produccions" de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L'usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per "Link Produccions".

"Link Produccions" vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l'usuari per part de "Link Produccions". No obstant això, es comunica que, en el cas que "Link Produccions" sol·liciti dades personals, s'informarà degudament a l'usuari conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i també segons la nova normativa europea.

Les Dades Personals que es recullen en els formularis de sol·licitud d'informació de "Link Produccions" seran objecte de tractament mixta i s'incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a "Link Produccions".

La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació sol·licitada que en el seu cas s'estableixi amb "Link Produccions", així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l'usuari decideixi sol·licitar i contractar.

També es poden recollir les seves dades derivat de la compra d'entrades que Vostè realitzi, sent l'edat mínima 16 anys i conduït per un adult. Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada podent i no renunciant, a les accions que pugui derivar aquesta acció.

"Link Produccions" ha pres les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. S'adoptaran les mesures d'índole tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d'accés al Sistema d'Informació per la sol·licitud d'un usuari autoritzat.

La corporació no realitza cessions en l'actualitat amb les seves dades.

Per finalitzar, Link Produccions, podrà remetre correu electrònic i incloure'l en el Newsletter que remet amb informació de pròxims concerts o esdeveniments que puguin ser del seu interès, sol·licitant-consentiment concret a aquest efecte.

COOKIES

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporciona informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal. L'ús de cookies a la web www.itacacultura.cat es limita única i exclusivament a efectes de funcionament, seguretat i estadístics. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d'altres pàgines web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè l'avisi en pantalla que va ha rebre una cookie. Si l'usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.itacacultura.cat.

REGISTRE I CONTRASENYES D'ACCÉS

"Link Produccions" proporciona de forma confidencial a cadascun dels seus clients un nom d'usuari i una clau d'accés, la qual és única, personal i intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos a la web.

L'usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, podent sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstància que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés.

"Link Produccions" es reserva el dret a anul·lar discrecionalment la contrasenya d'accés d'algun usuari quan concorren circumstàncies de les quals es puguin presumir utilitzacions il·lícites.

L'usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es derivin de l'ús dels diferents serveis i productes als quals s'accedeix amb clau d'accés o per la utilització que d'ells realitzin terceres persones accedint amb la contrasenya de l'usuari .

INFORMACIÓ PER CAPES

Link Produccions, S.L., persona responsable de Seguretat Fran Arnau
Finalitat del Tractament: Gestió de la venda d'entrades d'espectacles, borsa de treball per a muntatge d'espectacles i els relacionats al web
Legitimació: Per dues vies, mitjançant el consentiment inequívoc quan es signen contractes o mitjançant la nostra web, acceptant les condicions legals.
Destinataris: No és destinaran dades a tercers excepte obligacions legals o bé cessions que siguin necessàries per complir el contractat.
Drets: Els clients poden exercir el dret d'accés, rectificació, supressió a l'adreça que consta a la informació per capa (establiment o bé per correu electrònic o bé a l'adreça de l'inici de l'escrit), com també a través del nostre web. També informem als possibles afectats que tenen dret a sol·licitar el dret a la portabilitat de les seves dades, si escau, a la limitació del tractament que es realitzi quan la finalitat ja no existeixi o l'oposició específica a un tractament específic.
Per finalitzar, el client o usuari afectat, té dret a dirigir-se a l'Agència de Protecció de Dades, entitat que gestiona qualsevol aspecte relacionat amb l'aplicació de la normativa de protecció de dades i on l'usuari pot denunciar o defensar els seus interessos en el cas que ho consideri oportú, el web és www.agpd.es.
Procedència: La procedència és del propi interessat i el seu tutor o progenitors. Les dades tractades són de nivell identificatiu o bàsic.
Informació Addicional: Canals d'informació:
1r.- Correu electrònic: ªinfo@linkproduccions.com
2º.- Telèfon: Trucant al nostre telèfon d'atenció al públic 695.494.926 on l'atendrà el nostre personal
3r.- En el propi establiment. Carrer Pedret 110 Girona.
4. A través dels nostres textos legals exposats a la web, linkproduccions.com i Itacacultura.cat, concretament en els apartats, "Avís legal", "Política de Privadesa" i formularis de contacte.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

"Link Produccions" no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de les web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi a les mateixes.

En el mateix sentit, "Link Produccions" no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.
Les web de "Link Produccions" contenen enllaços a altres pàgines web que poden resultar d'interès per als usuaris. "Link Produccions" no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat ..

"Link Produccions" no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a la web i www.itacacultura.cat i / o en l'ús de les informacions contingudes en ella.

"Link Produccions" es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a les nostres pàgines web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per "Link Produccions", i en si no els enllaços que s'estableixin a aquest Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d'inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.

"Link Produccions" procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d'això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través dels següents correus electrònics info@linkproduccions.com o comunicacio@itacacultura.cat.

Link Produccions, utilitza les xarxes socials per promocionar els seus esdeveniments i serveis i arribar al major nombre de destinataris possible, però les condicions de participació són les que estableix la mateixa xarxa social. I encara més, qualsevol sol·licitud de prestació de serveis, implica l'acceptació de les condicions de l'avís legal i política de privacitat.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos a la web www.itacacultura.cat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les Dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de les web estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA

"Link Produccions" es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d'efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en les seves web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l'accessibilitat a les web per raons d'eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

"Link Produccions" es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de les seves web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.


Llei aplicable i jurisdicció

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

© 2024 - "Link Produccions, S.L."
Tots els drets reservats